ประชุมเตรียมการเรื่องการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

โพสต์13 ก.ค. 2560 09:40โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 09:41 ]
Comments