การประชุมสร้างความเข้าใจเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556

โพสต์12 พ.ย. 2559 08:55โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 08:55 ]
Comments