พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์12 พ.ย. 2559 08:49โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 08:50 ]
Comments