พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ และการคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นเลิศ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำปีการศึกษา 2559 อ.ปลาปาก

โพสต์12 พ.ย. 2559 08:53โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 08:53 ]
Comments