ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร

โพสต์4 พ.ย. 2560 23:53โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2560 23:53 ]
Comments