ประชุมวางแผนสำรวจข้อมูลเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร

โพสต์6 พ.ค. 2561 18:35โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 18:36 ]