ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอเมืองนครพนม

โพสต์12 พ.ย. 2559 08:40โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 08:41 ]
Comments