ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนบ้านวังสิม อำเภอปลาปาก

โพสต์12 พ.ย. 2559 08:47โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 08:47 ]
Comments