ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้ตรวจราชการจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข

โพสต์17 ส.ค. 2560 06:50โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2560 07:06 ]
Comments