ตรวจเยี่ยมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ร.ร.เดื่อศรีไพรวัลย์ อ.วานรนิวาส จ.สกลฯ

โพสต์9 ส.ค. 2560 18:47โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 18:47 ]
Comments