ตรวจเยี่ยมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ร.ร.ภูดินแดงวิทยา อ.วานรนิวาส จ.สกลฯ

โพสต์9 ส.ค. 2560 18:45โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 18:46 ]
Comments