อบรมฯ การจัดทำเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร www.sakhon-peo.go.th

โพสต์5 พ.ค. 2561 22:40โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 22:41 ]
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ การจัดทำเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร www.sakhon-peo.go.th ให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดร ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  นายสุริยา สแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนางอรุดา จันทร์โสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

อบรมฯ การจัดทำเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์