อบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ Coaching and Mentoring Supervision เพื่่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

โพสต์1 พ.ค. 2560 09:01โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 09:02 ]
Comments