ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์10 พ.ค. 2562 09:11โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 09:17 ]
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองนครพนม นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นามว่า วชิรปัณโณ  พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2562 และจำวัดที่วัดป่าบูรพาราม ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  เป็นระยะเวลา 15 วัน 

วันก่อนบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

อุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันพระบรมราชาภิเษก


ลิงค์สำหรับการแชร์
                ร่สมพธิีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดป่าบูรพาราม

ร่วมปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่

โพสต์21 พ.ค. 2561 09:34โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 09:36 ]

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 18 ราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นำคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน

ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์21 พ.ค. 2561 09:29โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 09:31 ]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร มอบหมายให้รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดอบรมให้ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องโกพลรัตน์ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ร.ร.เอกชน

ลิงค์สำหรับการแชร์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

โพสต์12 พ.ค. 2561 09:36โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2561 10:01 ]

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร 
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้ารับเครื่องราชอิสยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 45 ราย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง เป็นประธานในพิธี  ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเป็นศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

โพสต์6 พ.ค. 2561 18:55โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 18:55 ]

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการฯตามคำสั่ง ประกอบด้วย นางสนธยา ลำต้น ดร.อรุณรุ่ง โยธะสิงห์ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครตรวจคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเป็นศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประชุมวางแผนสำรวจข้อมูลเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร

โพสต์6 พ.ค. 2561 18:33โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 18:34 ]

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมวางแผนสำรวจข้อมูลเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสกลนคร เจ้าของโครงการ ฯ และในช่วงบ่าย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับ I.Q เด็กสกลนคร ประชุมวางแผนสำรวจข้อมูลเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมการจัดประสบการณ์ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

โพสต์6 พ.ค. 2561 17:40โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 17:47 ]

วันที่ 25-26 เมษายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรและคณะทำงานจัดประชุมการจัดประสบการณ์ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพีเรียลสกล จังหวัดสกลนคร

ประชุมการจัดประสบการณ์ หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561

โพสต์6 พ.ค. 2561 10:28โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 10:28 ]

วันที่ 11 เมษายน 2561  ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คุณนาย : นางพิศอุดม พงษ์พวงเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการในสังกัดร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นศิริมงคลพร้อมนี้ได้มีการรดน้ำขอพรจากท่านศึกษาธิการจังหวัดและท่านรองศึกษาธิการจังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จากนั้นได้นำข้าราชการในสังกัดไปร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สืบสานประเพณีสงกรานต์ : วันขึ้นปีใหม่ไทย

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

โพสต์6 พ.ค. 2561 10:19โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 10:19 ]

วันที่ 9-10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9–10 เมษายน 2561 ณ โรงแรม BLUE HOTEL จังหวัดนครพนม
 

ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์         

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2561

โพสต์6 พ.ค. 2561 09:56โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 09:57 ]

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 05.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกองค์กรได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ และเพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติราชการในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  นายวิทยา จันทร์ฉลอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ สระพังทอง (สวนสมเด็จฯ) สกลนคร ซึ่ง ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในเดือน มีนาคม 2561 ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมสภากาแฟ เดือน มีนาคม 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

1-10 of 226