สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์22 ส.ค. 2560 09:38โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 09:42 ]
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.) ออกกำกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมืองสกลนคร โดยมี ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คอยดูแลควบคุมให้การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายสันติภาพ ศรีมามาศ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในครั้งนี้ด้วย
Comments