จัดแยกและบรรจุสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

โพสต์9 ส.ค. 2560 00:29โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 01:09 ]
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และนายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัด  นำข้าราชการที่ปฏิบัติงานณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จัดแยกสิ่งของที่ได้รับบริจาค นำบรรจุถุงเพื่อเตรียมส่งมอบต่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ณ ห้องอำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมจัดแยกสิ่งของบริจาคนำบรรจุลงถุงพลาสติคเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย #งานนี้ท่านศึกษาธิการจังหวัดลงมือปฏิบัติงานเคียงข้าง และช่วยงานผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนประทับใจมาก#แพ็คสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง