การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่ ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:18โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:56 ]
วันที่ 10-13  ธันวาคม  พ.ศ.2558  นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย  
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์ทุกคน  ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนนำร่องตามนโยบายฯ จำนวน 27 โรงเรียน  รวม 55 คน เดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของบุคลากรได้ศึกษาโรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  และนวัตกรรมองค์กร ตามวิถีของลำปลายมาศพัฒนา ที่นำ "จิตศึกษา" นวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาภายใน เพื่อการเข้าถึงความเข้าใจต่อแก่นแท้ ในการพัฒนาผู้เรียน  และยกระดับความเป็นครู เพื่อการเรียนรู้และงอกงามด้านใน ทั้งความฉลาดทางด้านอารมณ์และความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ และใช้หน่วยบูรณาการที่เป็นแบบ Active Learning อย่าง PBL (ฺProblem Based Learning) ที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาปัญญาภายนอก เพื่อความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ จนเข้าถึงความเข้าใจต่อแก่นแท้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นอยูภายใต้ PLC (Prfessional Learning Community) ว่าตนเองสอนได้ผลหรือไม่ เพื่อนครูมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์การสอนจากอีกคนได้อย่างไร กิจกรรมถอดบทเรียนหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งบุคลากรและสถานศึกษา สามารถหารูปแบบมาปรับใช้กับโรงเรียนได้

อบรมปฏิบัติการ ณ รร.ลำปลายมาศพัฒนา

ลิงค์สำหรับการแชร์