ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.

โพสต์5 พ.ค. 2561 21:00โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 21:02 ]
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 
ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่ประธานดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วย นางสนธยา ลพต้น ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ และ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมดำเนินการฯในครั้งนี้ด้วย


ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.

ลิงค์สำหรับการแชร์