การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

โพสต์17 ก.ย. 2559 06:55โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:18 ]
วันที่ 17 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดย นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 9 วิชาเอก 17 อัตรา วันนี้สอบภาค ก. โดยผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 1,428 คน มีผู้ขาดสอบจำนวน 78 คน รวมผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,350 คน และมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสังเกตการณ์และติดตามรายงานผลการดำเนินการสอบแข่งขันฯด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้แทนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งในการสอบครั้งนี้ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม 1 ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้วย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการสอบแข่งขันอย่างรัดกุม เป็นธรรม และการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นพ.1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

ลิงค์สำหรับแชร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง