ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์28 ม.ค. 2560 06:10โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2560 06:14 ]
วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สนามสอบโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก และคณะกรรมการกลาง ประจำสนามสอบ ตามคำสั่งฯ ประชุมชี้แจงในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้แก่ผู้กำกับห้องสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ประมาทเลินเล่อ ละเว้น หรือรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ โดยให้ผู้กำกับห้องสอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับห้องสอบ อย่างเคร่งครัด ในการนี้ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้ด้วย
ขอบคุณภาพ/ข่าว จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ลิงค์สำหรับการแชร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Comments