การเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

โพสต์4 พ.ย. 2559 00:46โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:06 ]
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ สพป.นครพนม เขต 1 โดยมี นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร นายมงคล รุณธาตุ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีผู้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งในครั้งนี้ จำนวน 71 คน และผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 68 คน ไม่มาใช้สิทธิ์ จำนวน 3 คน ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานฯ  พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. โดยพร้อมหน้า โดยมี นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอำนาจ นาไชย ข้าราชการบำนาญ สพป.นครพนม เขต 1 และบุคลากรในสพป.นครพนม เขต 1 ร่วมการนับคะแนนในครั้งนี้ ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งดังนี้
                เบอร์ 1 นายเกษม คำมุงคุณ ได้ 11 คะแนน 
                เบอร์ 2 นายไพบูลย์ อินทร์งาม ได้ 8 คะแนน 
                เบอร์ 3 นายอำพล แก้วมหานิล ได้ 18 คะแนน
                เบอร์ 4 นายนนท์ แสงจันทร์ ได้ 30 คะแนน

ผลการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.