การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์27 ส.ค. 2559 04:58โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:55 ]
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนแกนนำตามนโยบายฯ  จำนวน  27  โรงเรียน  หลังจากที่โรงเรียนดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบและการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วย ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 รอง ผอ.สพป.นพ.1 ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทนในโรงเรียนแกนนำซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้โรงเรียนแกนนำทั้ง  27 โรงเรียนได้นำเสนอรูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนที่กำลังดำเนินการในภาคเรียนนี้ และจะดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ลิงค์สำหรับการแชร์