การประชุมชี้แจงการทดลองมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพภายใน

โพสต์3 ก.ย. 2559 00:46โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:15 ]
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 
นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยนายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และนายแถวทอง  มาตยะโค ผอ.รร.บ้านท่าลาด อ.เรณูนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทดลองมาตรฐาน และระบบการประกันคุณภาพภายใน  ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


การประชุมชี้แจงการทดลองมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพภายใน