การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ปี 2559

โพสต์17 ก.ย. 2559 05:58โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:13 ]
วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และมอบรางวัลผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2558 และโล่รางวัลผลงานโรงเรียนดีประจำตำบล ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีศึกษานิเทศก์ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมหน้ากัน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559