กิจกรรมสัมพันธ์ภาคกลางวัน วันขึ้นปีใหม่ 2559

โพสต์27 ส.ค. 2559 05:47โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:53 ]
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องชาว สพป.นครนม เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี  ความสมานฉันท์และความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งนำทีมกิจกรรมสัมพันธ์โดยนางรินทิพย์  วารี   นางนัยนา  ฉายวงค์  นางพัชรินทร์  นวลตา และนายสุริยา  สาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ร่วมกิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรม "Happy New Year 2016" ซึ่งจะมีขึ้นในตอนเย็นของวันเดียวกัน  ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความรัก ความสามัคคีและสนุกสนานอิ่มเอมใจกันไปถ้วนหน้า

กิจกรรมสัมพันธ์ภาคกลางวัน วันขึ้นปีใหม่ 2559

ลิงค์สำหรับการแชร์