งานมหกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่

โพสต์3 ต.ค. 2559 22:12โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:07 ]
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดงานมหกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกนักเรียน/ทีมเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ในการนี้ นายมงคล รุณธาตุ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางไปร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังใจครู นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ตัดสินกิจกรรมด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม โดยยึดหลักเกณฑ์การแข่งขันของแต่ละกิจกรรม  ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร, อนุบาลนครพนม, เมืองนครพนม, บ้านสำราญ, บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์), นครพนมวิทยาคม และโรงยิมปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559