นิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560

โพสต์26 พ.ค. 2560 09:15โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 09:15 ]
วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2560 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 โรงเรียน ซึ่งในการนิเทศติดตามฯโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียน/อำเภอ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา ออกนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแคน โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน และโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน

นิเทศติดตาม รร.คุณธรรม สพฐ. ปี 2560 รร.บ้านหนองโพธิ์วังโน อ.วังยาง

นิเทศติดตาม รร.คุณธรรม สพฐ. ปี 2560 รร.บ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง

นิเทศติดตาม รร.คุณธรรม สพฐ. ปี 2560 รร.บ้านผักขะย่าฯ อ.วังยาง

นิเทศ ติดตาม รร.คุณธรรม สพฐ ปีงบฯ 2560 รร.บ้านหนองแคน อ.วังยาง

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments