นิเทศ ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรม

โพสต์6 ส.ค. 2560 02:43โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 00:20 ]
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสันติภาพ ศรีมามาศ ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ รศ.(พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อกศจ.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาสีนวล และโรงเรียนบ้านห้วยหีบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ในการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทั้งสองโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้การนิเทศ ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านนาสียนวล และ ร.ร.บ้านห้วยหีบ

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments