พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

โพสต์12 พ.ค. 2561 09:36โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2561 10:01 ]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร 
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้ารับเครื่องราชอิสยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 45 ราย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง เป็นประธานในพิธี  ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง