พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์4 พ.ย. 2560 09:49โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 04:42 ]
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงแรก) ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
เวลา 15.00  น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
เวลา 22.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ณ พระจิตกาธาน มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
        ในการนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 
เวลา 08.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และในเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ประตูระบายน้ำสุรัสวดี ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
#ขอขอบคุณภาพถ่าย# จากทีมช่างภาพจิตอาสา สกลนคร, ทีมช่างภาพหน่วยงานภาครัฐ 
และข่าว จาก facebook สำนักงานจังหวัดสกลนคร

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Comments