PLC (Personal Learning Community) เตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม

โพสต์22 ก.พ. 2560 10:50โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2560 20:03 ]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม PLC (Personal  Learning Community) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะของเขตพื้นที่ และโรงเรียนที่เข้าโครงการจำนวน 15 โรงเรียน หลังจากการไปศึกษาดูงานมาแล้ว ซึ่งในการดำเนินการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ นายอำนวย สุทธิคุณ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางจีระพร ตติยะรัตน์ นายสงวนศักดิ์ แสงผา และนายสุริยา สาแก้ว เข้าร่วมประชุม PLC ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ : สุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1
ข่าว : จันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1

PLC ‎(Personal Learning Community)‎ เตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments