ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 1/2559

โพสต์27 ส.ค. 2559 07:29โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:50 ]
วันที่  12  มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่  1/2559  ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม , ผู้อำนวยการหน่วย , ผู้อำนวยการศูนย์ , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อระดมความคิดในการปรับปรุงสำนักงานในด้านต่างๆ และรับฟัง พร้อมรับทราบปัญหา เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว เชิงสร้างสรรค์    เพื่อการพัฒนาสำนักงานอย่างยั่งยืน

ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่

ลิงค์สำหรับการแชร์