ประชุมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย

โพสต์1 พ.ย. 2560 20:57โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2560 20:58 ]
วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมนายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ประชุมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย

Comments