ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์27 ส.ค. 2559 22:12โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:16 ]
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2559 และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์