ประชุมข้าราชการในสังกัดฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

โพสต์5 พ.ค. 2561 07:58โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 08:44 ]
วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นำคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

ประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร