ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์5 พ.ค. 2561 20:41โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 20:43 ]
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ลิงค์สำหรับการแชร์