ประชุมคณะกรรมการนิเทศตรวจสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้

โพสต์27 ส.ค. 2559 08:50โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:45 ]
วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศตรวจสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ให้อ่านออก เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งจะดำเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัด  ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2559 ซึ่งแบ่งคณะกรรมการนิเทศตรวจสอบออกเป็น 9 ชุด คณะกรรมการประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลและการรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 

ประชุมคณะกรรมการนิเทศตรวจสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้

ลิงค์สำหรับการแชร์