ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (อกศจ.)

โพสต์5 พ.ค. 2561 20:27โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 20:28 ]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ กศจ.สกลนคร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายอานุภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์