ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

โพสต์20 มี.ค. 2560 01:54โดยสุริยา สาแก้ว
วันที่ 19  มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ สนามสอบโรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญกรพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย  
ขอบคุณภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมารสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments