ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

โพสต์3 ต.ค. 2559 21:25โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:09 ]
วันที่ 29 กันยายน2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ทุกกิจกรรม เพื่อร่วมรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 แล้วแยกประชุมกลุ่มย่อยเป็นรายสาระ ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัด จังหวัดนครพนม

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559