ประชุมคณะทำงาน/วิทยากรการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์4 ต.ค. 2559 09:42โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:01 ]
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์มิตรภาพนครพนม-ฮานอย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงาน/วิทยากรการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้โรงเรียนคัดเลือกกิจกรรมที่ดีเด่นโรงเรียนละ 1 กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนในโครงการและคัดเลือกเป็น Best ในแต่ละอำเภอ โดยมีรางวัลให้ลำดับที่ 1– 3 และรางวัลชมเชย

ประชุมคณะวิทยากรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อคัดเลือก Best

ลิงค์สำหรับการแชร์