ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

โพสต์5 พ.ค. 2561 03:18โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 03:28 ]
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.  ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อกศจ.ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments