ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

โพสต์5 พ.ค. 2561 05:05โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 05:05 ]
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (อกศจ.สกลนคร) ด้านยุทธศาสตร์การศึกษา ซึ่งมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการ และรศ.(พิเศษ)สุขสมัย สมพงษ์ นำเสนอข้อมูล พร้อมมีผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร