ประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์

โพสต์27 ส.ค. 2559 08:20โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:46 ]
วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมประจำเดือนศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญประจำเดือน  กิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  การเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558  การบริการรับส่งหนังสือตามระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  AMSS++  การติดตามเก็บข้อมูลภาคสนามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) ของคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  และข้อราชการอื่นๆในการพัฒนาคุรภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์

ลิงค์สำหรับการแชร์