ประชุมประจำเดือนศึกษานิเทศก์ : กรกฎาคม 2559

โพสต์27 ส.ค. 2559 11:53โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:26 ]
วันที่ 14  กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร  มอบหมายให้นายรัฐศาสตร์  กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมหารือ แจ้งข้อราชการต่างๆ สิ่งที่ควรปฏิบัติ เนื่องในวาระการประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์  โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ลิงค์สำหรับการแชร์