ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

โพสต์6 พ.ค. 2561 10:19โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 10:19 ]
วันที่ 9-10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9–10 เมษายน 2561 ณ โรงแรม BLUE HOTEL จังหวัดนครพนม
 

ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์