ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLIT

โพสต์27 ส.ค. 2559 09:03โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:44 ]
วันที่ 3  มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นใน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระหลัก และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ‎‎(DLIT)‎‎

ลิงค์สำหรับการแชร์