ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

โพสต์5 พ.ค. 2561 09:16โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 09:17 ]
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ดำเนินการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561