ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

โพสต์6 พ.ค. 2560 22:09โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2560 22:09 ]

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด  นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2  ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 92 โรงเรียน บุคลากร 574 คน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของโรงเรียนทั้งหมด)  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมรุ่นที่ 2 จำนวน 45 โรงเรียน ประกอบด้วย  อำเภอนาแก ปลาปาก เรณูนคร และวังยาง โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะกรรมการฯตามคำสั่งฯ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนา รร.คุณธรรม สพฐ.รุ่นที่ 2 ปีงบฯ 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments