ประชุมสัมมนาวิชาการ และการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2559

โพสต์27 ส.ค. 2559 12:09โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:25 ]
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดร.เทวรัฐโตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ และการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2559 ระดับกลุ่มจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร โดยมีศึกษานิเทศก์ทั้งสามจังหวัดจำนวน 101 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมให้ความสนใจในการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา การให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการนี้นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยมีนายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ประชุมสัมนาวิชาการคัดเลือกผลงานศึกษานิเทศก์ : สกลนคร